www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Gardias ratuje ma??e?stwo!?

Dorota w ko?cu zawalczy o m??a, czy mo?e to m?? podj?? pewne kroki?

Gardias zamieszka razem z m??em! Jednak to nie ona zmieni miejsce zamieszkania, tylko jej m??, który przeniesie si? z ?odzi do Warszawy.

„To b?dzie test dla obojga” zdradza znajoma pary w magazynie „?wiat&Ludzie”.

Gardias_Dorota_Skóra_KonradTestem ma by? wspólne ?ycie? Wydawa? by si? mog?o, ?e to raczej roz??ka sprawdza trwa?o?? zwi?zku. Decyzja o zamieszkaniu razem powsta?a prawdopodobnie po tym, jak media zacz??y snu? ró?ne domys? na temat rzekomych zdrad Doroty.

Gardias_Dorota_Mosejcuk_Andrej

Gardias_Dorota_Mosejcuk_Andrej

Gardias_Dorota_Mosejcuk_Andrej

Wniosek z tego taki, ?e to dzi?ki mediom ma??onkowie b?d? si? cz??ciej widywa?. Czy naprawd? Gardias potrzebowa?a mobilizacji, aby podj?? tak? decyzj??

Gardias_Dorota

Gardias_Dorota_Skóra_Konrad


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>