www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Gardias gwiazdorzy – poznaj kaprysy pogodynki!

Dorota Gardias-Skóra zarzeka?a si? pono?, ?e sodówa jej nie odbije. No có?.

Teraz z doniesie? Super Expressu dowiadujemy si?, ?e pogodynka bardzo si? zmieni?a od czasu wygranej w Ta?cu z gwiazdami. Tak bardzo, ze zaczyna to wadzi? wielu wspó?pracownikom z TVN …

Gardias_Skóra_Dorota

1 2 3 4

Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>