www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Gardias dla kariery po?wi?ci ma??e?stwo!?

Czy Dorota Gardias b?dzie ?a?owa?a przeprowadzki do Warszawy? Jeszcze niedawno wszystko zapowiada?o si? tak pi?knie…

Zosta?a wybrana do prowadzenia programu „Projekt Pla?a” i dano jej nadziej? na wyst?powanie w „Dzie? Dobry TVN” w roli kogo? wa?niejszego ni? pogodynka.

Gardias_Dorota

Wbrew oczekiwaniom Miszczaka, Dorota nie podbi?a serc widzów. W „Rewii” jej znajomy zdradza jednak, ?e Gardias cechuje wielka determinacja i nie rezygnuje ze swoich marze? tak ?atwo. Oprócz przeszkód w karierze wadzi? jej mo?e tak?e odleg?o??, jaka dzieli j? od m??a. Pomimo tego, ?e Konrad Skóra tak cz?sto przebywa za granic?, Dorota nie wykorzystuje maksymalnie chwil, które mo?e z nim sp?dzi?. Nadal posiadaj? dwa mieszkania (w ?odzi i w Warszawie) i nie zapowiada si? ?adna zmiana w tej kwestii. Czy Miłość pokona kilometry?

Gardias_Dorota

Gardias_DorotaWpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>