www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Gali?ski pojecha? po tanecznych gwiazdach!

Piotr nie owija? w bawe?n?. Nawet wi?cej, – „wali?” prosto z mostu …

Jako juror show TVNu „Taniec z gwiazdami” napatrzy? si? ju? niejeden raz, na to, co si? dzieje z m?odymi, objawiaj?cymi si? gwiazdami, jaki wp?yw ma na nie ?wiat showbiznesu ….

Gali?ski_Piotr


Teraz ma ju? chyba dosy? trzymania j?zyka za z?bami, bo w jednym z wywiadów otwarcie powiedzia? …

„Dlaczego po programie odbija im palma? Nagle staj? si? popularn? osob?. Wiecie: popularno??, rozpoznawalno??, drzwi do klubów otworem”

i dodaje …

„Na g?upot? nic nie poradzisz”

Ciekawe kogo na my?li mia? Piotr tak dosadnie mówi?c o tym, ?e ludzie psuj? si? pod wp?ywem s?awy i pieni?dzy. Do tej pory najbardziej rozpoznawalne twarze tancerzy TzG  – gwiazd kojarz? si? nam tylko z nimi …

Bosak_Anna

Maserak_Rafa?

Szabatin_Ewa

Hakiel_Marcin

Herbu?_Edyta


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>