www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Gajos na odwyku!

Przez 50 lat nie móg? si? bez tego obej??. 70-letni Janusz Gajos postanowi? jednak zerwa? definitywnie z gro?nym i niebezpiecznym uzale?nieniem!

Janusz Gajos doszed? po ?mudnych obliczeniach do wniosku, ?e w?a?nie obchodzi z?ote gody ze swoim na?ogiem. Mo?na by rzec w czasie przesz?ym, „obchodzi?”, gdy? w programie „Szymon Majewski Show” wyjawi?, ?e od oko?o 4 miesi?cy walczy z uzale?nieniem. Mowa mianowicie o nikotynie i papierosach.

Gajos_Janusz

1 2

Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>