www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Gadowski mia? wypadek!

Lider zespo?u IRA, Artur Gadowski mia? w ?rod? powa?ny wypadek …

Z doniesie? Faktu wynika, ?e samochód Gadowskiego wypad? z drogi w okolicy Ogrodzie?ca. Cho? wszystko wygl?da?o bardzo powa?nie, Artur z wydarzenia wyszed? ca?o i ju? jutro ma pono? wyst?pi? w planowanym koncercie swojej grupy.

Gadowski_Artur

Gadowski_Artur


Wpisz komentarz

  1. 25 marca 2010 20:56

    Kasia:

    Bo?e jaki on jest ?adny 🙂

Podobne posty:

/* */?>