www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Frytka walczy o karier?!!!

Agnieszka Frykowska usilnie chce zaistnie? w showbiznesie …

Do tej pory, mimo niektórych jej przedsi?wzi??, nadal uwa?ana jest tylko za Frytk? z „Big Brothera”. Od lat z uporem stara si? zmieni? swój wizerunek. W kwestii wygl?du posz?o jej ca?kiem dobrze, jednak starania o status gwiazdy nie wychodz? najlepiej.

Frykowska_Agnieszka

Frykowska_Agnieszka

Frykowska_Agnieszka

Frykowska_Agnieszka


Trudno?ci te stara si? przezwyci??y? jej menad?erka. W tygodniku „Gwiazdy” wyzna?a, ?e trwaj? rozmowy na temat udzia?u Agnieszki w nowym projekcie. Wi?cej zdradzi? nie chcia?a. Co jest tym tajemniczym projektem? Ma?o osób pami?ta, ?e Frykowska uko?czy?a wydzia? aktorski. Czy jej wykszta?cenie nareszcie si? do czego? przyda?

Frykowska_Agnieszka

Frykowska_Agnieszka



Wpisz komentarz

 1. 26 lipca 2009 20:31

  gosc:

  Czy wiesz ?e IQ Nicole Kidman oszacowano na 132, Shakiry na 140, Sharon Stone na 154,
  Przemka Salety na 102 a Dody na 156? A ty wiesz jakie masz IQ? Sprawd? si? : http://tr.im/qmF8

 2. 27 lipca 2009 14:41

  Ania:

  Zapraszam Ci? do zwi?kszania wiedzy. Za czytanie w internecie otrzymujesz punkty, które wymienisz na nagrody. Zarejestruj si? teraz z tego linku , a otrzymasz 100 punktów ekstra.

  http://przeczytamwszystkich.pl/przyjmij-zaproszenie?it=1259668e-25cb-42b8-bc71-b8d9d371af4f

 3. 29 lipca 2012 02:25

  waldi:

  jest cudowna

Podobne posty:

/* */?>