www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Frytka nie chce botoksu!

Ma powa?ne plany zwi?zane  z karier? aktorsk?.

Jeszcze do niedawna na has?o „Frytka zostanie aktork?” pojawia?y si? ró?ne reakcje. Teraz nie ma si? co ?mia?. Agnieszka Frykowska zadba?a nie tylko o w?a?ciwe wykszta?cenie, aby móc zaistnie? w bran?y, ale tak?e dba o swój wygl?d po tym?e w?a?nie k?tem.

Frykowska_Agnieszka_Frytka

1 2 3 4

Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>