www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Frytka, jak Madonna!?

Ona nigdy nie ma dosy?.

Z jednej strony Agnieszka Frykowska chce by media traktowa?y j?, jako powa?n? aktork?. Z drugiej ci?gle ucieka przed niechlubn? s?aw? Frytki z Big Brothera, która dobrze bawi?a si? w jacuzzi. Nie mo?emy si? oprze? wra?eniu, ?e niestety Agnieszka jeszcze przez d?ugi czas nie b?dzie mog?a odczepi? od siebie tego niechcianego wizerunku skandalistki – g?ównie dzi?ki sobie samej.


Na pokaz mody Kenzo zajecha?a limuzyn? i pozowa?a na Madonn? … To ju? nie pierwsze jej „wygibasy” przy samochodzie. Zreszt? zobacz sam.

1 2 3 4 5

Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>