www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Fryderyki 2010: Uroczysta gala odwo?ana!

Zamiast tradycyjnej gali wr?czenia nagród artystom odb?dzie si? koncert „Fryderyki 2010. Arty?ci w ho?dzie ofiarom katastrofy lotniczej w Smole?sku”.

W tak tragicznym czasie ?rodowisko muzyczne powinno by? razem. Uroczysty koncert dedykujemy ofiarom katastrofy lotniczej pod Smole?skiem. W ten sposób oddamy ho?d wszystkim, którzy odeszli, a ich Najbli?szym przekazujemy wyrazy solidarno?ci i wspó?czucia. Nie odb?dzie si? tak?e spotkanie po koncercie – mówi? organizatorzy.

Koncert ma si? odby? 19 kwietnia o godzinie 19:30 w Bazylice oo. Salezjanów w Warszawie.


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>