www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Foremniak ?ycie niemi?e?

Ma dzieci, ukochanego Maseraka i taka nieostro?na

„Ma?gosi? spotkali?my ostatnio w centrum Warszawy. Zaparkowa?a przy ul. Kruczej i od razu ruszy?a biegiem przez ruchliw? ulic?. Zwinnie przemyka?a mi?dzy jad?cymi samochodami, nie bacz?c, ?e to bardzo niebezpieczne.” – donosi SE.

Jak sugeruje bulwarówka, Ma?gosia ?pieszy?a si? do banku w celu zaci?gni?cia po?yczki. No prosz?, jacy niektórzy s? zorientowani.


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>