www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Foremniak zrobi?a furor? … w myjni!

?ycie gwiazdy jest us?ane ró?ami?

Mo?e i niekiedy ró?ami pe?nymi kolców, ale nie w tym wypadku. O sytuacji, która przytrafi?a si? Ma?gosi Foremniak nie mo?na mówi? w kwestii, jakichkolwiek trudów!


Aktorka, gdy tylko chcia?a od?wie?y? swojego volkswagena mog?a liczy? na profesjonaln? obs?ug? w myjni. Mo?na rzec, na najwy?szym poziomie!

1 2 3

Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>