www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Foremniak na Kilimand?aro, a Maserak …

Chyba, Rafa? nie wykorzystuje sytuacji!?

Rafa? Maserak w obj?ciach urodziwej brunetki na ?rodku ulicy!?

Spokojnie, to nie Anna Mucha, ani te? ukochana Rafa?a, Ma?gosia Foremniak. Aktorka przecie? realizuje aktualnie swoje marzenie – wypraw? na Kilimand?aro.

Foremniak_Ma?gorzata_Maserak_Rafa?

Co w tym czasie robi Rafa?? Oczywi?cie, ?e ca?y czas pracuje. Ale, sam? prac? cz?owiek nie ?yje. Przypadek sprawi?, ?e Rafa? spotka? swoj?.. no w?a?nie i tu pojawia si? pytanie – znajom?, dawn? ukochan?? Jak podaje Fakt…

Od razu padli sobie w ramiona i wygl?dali, jakby mieli zaraz rozpocz?? nami?tny poca?unek. Opanowali si? jednak, cho? wida? by?o, ?e i tancerz, i brunetka nie posiadaj? si? ze szcz??cia z tego spotkania. Para przez d?u?sz? chwil? nie mog?a si? od siebie oderwa?, a w oczach tancerza pojawi? si? b?ysk.

Maserak_Rafa?

Niestety czas nagli?, wi?c to krótkie, jak?e emocjonuj?ce spotkanie szybko si? sko?czy?o i ka?de z nich posz?o w swoj? stron?. A mog?o by? tak pi?knie ...

Maserak_Rafa?

Maserak_Rafa?


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>