www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Foremniak kocha polityk?!!!

Ma?gorzata Foremniak (42 l.) coraz bardziej anga?uje si? w ?wiatek polityki…

?wiatek gdy? na razie to dwaj przedstawiciel z tej ulubionej przez spo?ecze?stwo grupy. Najpierw by?  Jacek Kurski (43 l.) któremu w przyp?ywie podejrzanego humoru amputowa?a na szcz??cie tylko krawat, teraz sprawa biega wokó? Kazimierza Marcinkiewicza (50 l.) aczkolwiek w tle pojawia si? znowu Kurski. „Szymon Majewski Show” sta? si? aren? za?artych debat mi?dzy Foremniak a Kurskim. Po poruszeniu kwestii podbojów mi?osnych Kazimierza Marcinkiewicza i sprytnej wymiany starej partnerki na now? wybuch?a wojna s?ów. Murem za Marcinkiewiczem sta?a Foremniak co oczywi?cie nie dziwi, w ko?cu podobne dzieje.

By?o te? troch? u?alania si? nad prze?ladowaniem spo?ecznym i obron? prywatno?ci. Jakiej prywatno?ci Pani Ma?gosiu?. Zarówno Pani jak i by?y premier jeste?cie osobami medialnymi!!!

Jakby tego nie ocenia? wida? od razu ?e scena polityczna podchodzi naszej aktorce. W ko?cu to TE? aktorstwo. Mo?e zbytnio md?e i tr?ci zepsuciem ale jednak…


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>