www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Foremniak cierpi przez Maseraka?

Ma?gosia nie mo?e si? pogodzi? z odej?ciem Rafa?a do innej …

Potrafi godzinami ?ali? si? na Rafa?a przez telefon – mówi Faktowi bliski znajomy gwiazdy. – Czasami s?ycha?, ?e z trudem t?umi ?zy – dodaje nasz informator.

Odk?d Maserak przesta? ukrywa? swoje zauroczenie Sylwi? Grucha?? (27 l.), Ma?gosia czuje si? coraz bardziej rozbita” – donosi Fakt.

Czy tylko nam si? wydaje, ?e taki rozwój wydarze? by? do przewidzenia? I chyba to nie ostatnie serce z?amane przez Rafa?a …


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>