www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Fitkau-Perepeczko: Dla mnie jest tylko jeden Janosik!

?ona zmar?ego kilka lat temu aktora, Marka Perepeczki dzieli si? swoimi wra?eniami po nowej produkcji „Janosik. Prawdziwa historia”.


O ?onie zmar?ego Perepeczki ró?nie si? mawia?o. Po ?mierci m??a sprzedawa?a nale??ce do niego przedmioty w sieci. To wzbudzi?o wiele niesmaku. Ale nie b?dziemy wraca? do tego w?tku.

Fitkau_Perepeczko_Agnieszka

Teraz, gdy na ekrany kin wszed? nowy film o legendarnym Janosiku, którego przed laty, niepowtarzaln? i jedyn? kreacj? aktorsk? stworzy? w?a?nie Marek Perepeczko, jego ?ona zwierza si? w prasie bulwarowej z wra?e? po zobaczeniu filmu …

Wra?enia s? dla mnie do?? trudne do opisania. ?ezka w oku nie raz mi si? zakr?ci?a […] Ale dla mnie zawsze b?dzie tylko jeden Janosik – czytamy w Fakcie

Perepeczko_Marek

A jak wy s?dzicie, czy odtwórca roli Janosika we wspó?czesnej produkcji, Czech, Vaclav Jiracek podo?a? wyzwaniu?

Jiracek_VaclavWpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>