www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Figurscy – najfajniejsze ma??e?stwo w showbiznesie!?

Zaryzykowali?my takie stwierdzenie.

Odeta Moro-Figurska i Micha? Figurski to nietypowa, jak na tradycyjne polskie standardy rodzina. Rodzina, bo maj? córk? Soni?.


Dlaczego odbiegaj? od normy? S? ze sob? od 7 lat, ?lub wzi?li po miesi?cu znajomo?ci, i …

?lub cywilny brali?my przed pani? urz?dniczk? na ?rodku jeziora Niegocin i byli?my nie?le zakr?ceni… Ale dopiero na ?lubie znajomych us?yszeli?my pe?en tekst przysi?gi i u?wiadomili?my sobie, co takiego podpisali?my – mówi? Micha? w  wywiadzie dla Gali.

1 2 3

Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>