www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Figura z m??em na premierze! Rozwodu nie b?dzie!?

Kai Schoenhals by? widziany ostatnio z urocz? brunetk?. Kasia z m?odszym brunetem. D?ugo nie trzeba by?o czeka? na plotki o tym, ?e ma??e?stwo Figury si? rozpada.

Chocia? Katarzyna Figura zaprzecza?a i mówi?a jasno i wyra?nie, ?e ?adnego rozwodu nie b?dzie, prasa i tak wietrzy?a swoje. Z tym?e, wszystkie te spekulacje diabli wzi?li, bo na wczorajszej premierze spektaklu G?ska, aktorka pojawi?a  si? w towarzystwie m??a. Nie wygl?dali na par?, która przechodzi kryzys i odlicza dni do ko?ca swojego zwi?zku.


I cho? wydawa? by si? mog?o, ?e Figura mo?e mie? pretensje o niepotrzebne zamieszanie wokó? jej ma??e?stwa, ona pono? cieszy?a si?  z plotek o jej romansach z m?odszymi m??czyznami. Jak mówi?a, z powodu takich informacji czuje si? znacznie m?odsza …

1 2 3 4

Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>