www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Figura rozwódk??

Co? niedobrego podzia?o si? w ma?rze?stwie Kasi Figury i Kaia Schoenhals’. Rozwód wisi w powietrzu!!!

Nasza wspania?a seksbomba przechodzi trudne chwile w ma??e?stwie. Artyku? „Na ?ywo” potwierdza ?e nie jest weso?o. Oczywi?cie zale?y komu. Kai niedawno przebywa? za granic? w celach rehabilitacyjnych po wypadku samochodowym. W tym czasie Pani Kasia mówi?c lekko „ca?a w rozpaczy” szuka?a wsparcia w innych osobach. A ?e z tego wszystkiego nie wychodzi?a z domu wi?c oni do niej przychodzili. Jednemu nawet zdarzy?o si? przenocowa? jak donosi reporter „Na ?ywo” . Oczywi?cie na takie nerwy najlepsze s? szarady i krzy?ówki!!! Musia?o tego by? naprawd? sporo!!!

Pono? ostatnio Figura równie? mia?a sesj? z prawnikiem w celu ustalenia szczegó?ów rozwodu.

Nie wiadomo w sumie jak to ugry?? bo na premierze „Kochaj i ta?cz” Pani Kasia pojawi?a si? z …m??em. Dobra mina do z?ej gry? Obserwacje zachowania pary w ?adnym razie nie potwierdzaj? kryzysu.

Decyzja i nowinki zawik?ane tym bardziej ?e z ?ycia bior?c trudno si? rozwodzi komu? maj?cemu dwójk? dzieci. Maj?c 47 lat Kasia Figura raczej zdaje sobie z tego spraw?. A mo?e to taki trudny wiek?!!


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>