www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Festiwal Zaczarowanej Piosenki: Gwiazdy na koncercie pó?fina?owym!

8 maja w pi?kny, s?oneczny dzie? gwiazdy spotka?y si? w Teatrze na Wyspie w Parku ?azienkowskim z okazji pó?fina?u Festiwalu Zaczarowanej Piosenki im. Marka Grechuty.

By?a tam czuwaj?ca nad festiwalem Anna Dymna oraz wiele gwiazd, które wyst?pi?y w roli jurorów i kibiców. Zobacz fotki z koncertu plenerowego.

Micha? Wi?niewski, Katarzyna Klich

1 2 3 4 5 6 7

Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>