www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Felicja?ska we?mie kredyt na mandat!?

Szok! Ilona Felicja?ska nie ma pieni?dzy na pokrycie szkód, jakie wyrz?dzi?a jad?c „na gazie” i kasuj?c 3 samochody!

Nic nie wskazuje na to, aby mia?y zako?czy? si? k?opoty Ilon Felicja?skiej.

Jak dowiedzia? si? Fakt, w rozmowach ze znajomymi Felicja?ska przyznaje, ?e boi si?, czy b?dzie w stanie ui?ci? wysok? grzywn? oraz zap?aci? za szkody, które wyrz?dzi?a swoim pijackim wybrykiem sprzed dwóch tygodni. Dlatego nie zasypuje gruszek w popiele, tylko stara si? w bankach o kredyt w wysoko?ci oko?o 50 tysi?cy z?otych –  czytamy w tabloidzie.

1 2

Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>