www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Felicja?ska pod wp?ywem babyboom?!

Ilona pójdzie w ?lady m?odszych kole?anek?

Przyznam, ?e córeczka to taki nasz wspólny plan, ale nie mam poj?cia, czy i kiedy zostanie zrealizowany. Ch?opcy z roku na rok s? wi?ksi i za chwil? wraz z m??em ca?kowicie si? rozleniwimy.

Chyba faktycznie ju? czas, aby powa?nie o tym pomy?le?.” – Ilona zwierzy?a si? tygodnikowi ?wiat& Ludzie o planach swoich i m??a Andrzeja.

Za kilka lat stuknie jej 40 – tka, to chyba ostatni dzwonek na ci????


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>