www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Felicja?ska o odwyku: Odwiedzi?am klinik?, ale si? zastanawiam!

Plotkarze s? nieub?agani. Po tym, jak Ilona Felicja?ska maj?c we krwi 2,3 promila alkoholu wsiad?a za kierownic? i zniszczy?a trzy samochody taranuj?c je, wysz?y na ?wiat?o dzienne informacje o prawdopodobnym rozwodzie gwiazdy.

Niektóre kolorowe tygodniki powo?uj?c si? na anonimowe ?ród?a pisa?y, ?e rozwód Ilony Felicja?skiej z m??em Andrzejem Rybkowskim odb?dzie si? ju? wkrótce. ?e nowy partner Felicja?skiej, tak j? kocha, ?e zajmie si? nawet jej dzie?mi.

Felicja?ska_Ilona_Rybkowski_Andrzej

Sama Felicja?ska i jej m?? nie wypowiadali si? na ten temat publicznie. Za to pojawi?y si? informacje o leczeniu z uzale?nienia.

Felicja?ska ma pono? powa?ne problemy z alkoholem.

1 2

Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>