www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Fatalny gust Liszowskiej?!

Wszyscy s?dzili, ?e kreacje dla Joasi na prowadzenie show „Jak oni ?piewaj?”, z?o?liwie dobieraj? styli?ci, a tu …

… okazuje si?, ?e to Joasia decyduje tak naprawd? co za?o?y. Ma kilka wariantów strojów, a który wybierze – zale?y od niej samej.

Liszowska_Joanna

Liszowska_Joanna

Liszowska_Joanna

Tak przynajmniej twierdz? styli?ci, którzy chyba mieli ju? dosy? narzekania i oskar?e? o z?o?liwo?ci w stron? Joasi, bo czym pr?dzej zwierzyli si? prasie kolorowej …

Liszowska_Joanna

Liszowska_Joanna

Liszowska_JoannaA co ciekawe, buty, te za ma?e buty, w których Joasia wyst?powa?a w czasie programu ju? nie raz, nie nale?? do garderoby show,a do samej Liszowskiej.

Liszowska_Joanna_Ibisz_Krzysztof


Szok! Ale jest chocia? jedno pocieszenie, im bli?ej fina?u Joasia wygl?da coraz lepiej, w ostatnim odcinku mia?a ciekaw? fryzur? na g?owie …

Liszowska_Joanna_Ibisz_Krzysztof
Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>