www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Fantastyczna ?muda-Trzebiatowska!

Marta wygl?da coraz lepiej.

Có? … patrz?c na aktork? na premierze komedii Ciacho, mo?na pewnie doczepi? si? czego?. Marta wygl?da?a fantastycznie! No, ale ju? znalaz?y si? z?o?liwe komentarze, ?e upodabnia si? do jednej z zagranicznych aktorek, ?e nie ma pomys?u na siebie, ?e znowu jej sukienka jest za kusa …

Troch? to chyba za du?o. Bo cho? nie nale?ymy do fanklubu Marty ?mudy-Trzebiatowskiej, nie b?dziemy si? mija? z prawd?. A prawda jest taka, ?e aktorka wygl?da coraz lepiej. Zaskakuje zmian? swojego wygl?du – co wa?niejsze pozytywnie. Albo wzi??a sobie do serca wszystkie rady pojawiaj?ce si? w tabloidach, albo zatrudni?a dobrego stylist?.I s?usznie.

A my zamiast robi? z?o?liwo?ci, wolimy popatrze? na jej rewelacyjne foty. Przyznacie, ?e wygl?da cudownie…

1 2 3 4 5

Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>