www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Fabryka ju? bez Wo?

Julita Wo? przegra?a z Mateuszem Krautwurstem i odpad?a z „Fabryki gwiazd”

Na pocz?tku programu dosz?o do starcia dwóch zagro?onych wokalistów. Widzowie ocalili Mateusza Krautwursta, który za?piewa? piosenk? „Podaruj mi troch? s?o?ca” autorstwa jednego z cz?onków jury Marka Dutkiewicza. – Us?yszycie o mnie, ale w innym repertuarze – powiedzia?a na odchodne Julita Wo?. ” – donosi Fakt.

Us?yszmy czy nie, cieszy to, ?e widzowie wybrali talent, jaki zdecydowanie ma Mateusz.


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>