www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

EXTRA: Skrzynecka zdyskwalifikowana!

Kasia nie za?piewa nawet w eliminacjach do Eurowizji 2009

A mog?o by? tak pi?knie! Kasia mia?a szans? na reprezentowanie Polski w czasie Eurowizji 2009. I cho? niewielu dawa?o jej szanse na wygranie eliminacji krajowych, wszystko by?o mo?liwe. Teraz nie ma ani krzty nadziei ...

Organizator Krajowego Fina?u Konkursu Piosenki Eurowizji – Piosenka dla Europy 2009 ze wzgl?du na niezastosowanie si? do Regulaminu okre?laj?cego zasady wyboru utworu i wykonawcy reprezentuj?cego Telewizj? Polsk? S.A. w 54 Konkursie Piosenki Eurowizji skre?la z listy finalistów utwór „Amazing” w wykonaniu Katarzyny Skrzyneckiej. Po szczegó?owej analizie sprawdzono, ?e utwór ten w 21 pa?dziernika 2007 zosta? wykonany publicznie w programie „Taniec z Gwiazdami”,

natomiast regulamin zastrzega, i? utwory zg?oszone do konkursu nie mog? by? publikowane, emitowane na antenach radiowych i telewizyjnych oraz wykonane publicznie przed dniem 1 pa?dziernika 2008 r.” (kominukat TVP podany przez SE)

Wielka szkoda. Ale regulamin regulaminem. Teraz zostaje nam tylko ogl?danie Kasi w „Ta?cu z gwiazdami” na posadzie prowadz?cej i od czasu do czasu w jakiej? sztuce. A przecie? scena muzyczna to jej druga wielka Miłość.


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>