www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

GORR?CY NEWS: Górniak wyprowadzi?a si? od m??a!!! To ju? koniec???

Edyta z pomoc? swojej przyjació?ki wyprowadzi?a si? pod os?on? nocy …

Dopiero, co szcz??liwy Darek Krupa dementowa? plotki o jego k?opotach w ma??e?stwie z Edyt?. Twierdzi? tak?e, ?e na temat rozwodu nic nie wie.

I faktycznie, chyba nic nie wiedzia?, bo jak donosi Fakt, Edyta Górniak pod os?on? nocy spakowa?a si? i wyprowadzi?a z domu m??a.

Co ciekawe, t? przyjació?k? jest Kasia Sowi?ska. To ona podobno wprowadzi?a Edyt? w nowe towarzystwo i pozna?a z nowym m??czyzn? …

Czy?by to by? w?a?nie pocz?tek ko?ca d?ugoletniego ma??e?stwa Edyty i Darka?


Wpisz komentarz

  1. 4 maja 2009 15:00

    budda:

    Te egzaltowane deklaracje Edyty o mi?o?ci do m??a a potem zostawienie go w chorobie zniech?caj? do ogl?dania i s?uchania jej osoby. Niech da nam odpocz?? od siebie na zawsze.

Podobne posty:

/* */?>