www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

EXTRA: Cezary Pazura o zatrzymaniu by?ej ?ony – o?wiadczenie!!!

Czarek odcina si? od szokuj?cych zdarze? z ostatnich dni.

Przypominamy, Weronika Marczuk-Pazura, by?a ?ona Cezarego Pazury zosta?a zatrzymana przez CBA na gor?cym uczynku – przyj?ciu 100 tysi?cy z?otych …


Oto pe?na tre?? o?wiadczenia Cezarego Pazury, które aktor wyda? na pro?b? mediów …

„Ubolewam nad faktem zatrzymania Weroniki Marczuk-Pazury pod zarzutem korupcyjnym i wierz? w uczciwe, zgodne z prawem i jak najszybsze wyja?nienie zaistnia?ej sytuacji.

Jednocze?nie prosz? o nie identyfikowanie mnie z t? sytuacj? i osob? Weroniki Marczuk-Pazury.
Od trzech lat jeste?my w separacji, a od grudnia 2007 jeste?my rozwiedzeni. Nie posiadam ?adnej wiedzy na temat jej ?ycia prywatnego i zawodowego. Mam swoj? Rodzin?, której po?wi?cam czas i zainteresowanie.

Pazura_Cezary_Pazura_Zaj?c_Edyta

?a?uj? jedynie, i? przez to, ?e Weronika Marczuk-Pazura nie zgodzi?a si? na zrezygnowa? z mojego nazwiska, negatywny wyd?wi?k jej zatrzymania przez CBA, spada na Rodzin? Pazurów.

Apeluj? o rozs?dek i rzetelno?? dziennikarsk? w komentarzach w prasie, radio i telewizji.

Pozostaj? w nadziei na przychylno??.

Cezary Pazura

Niniejsze o?wiadczenie w ca?o?ci wyczerpuje moje stanowisko.” (Fakt)

Pazura_Cezary

Wi?cej na temat zatrzymania Weroniki Marczuk-Pazury znajdziesz tutaj

Szok! Skandal! Marczuk-Pazura zatrzymana przez CBA!!!

Marczuk-Pazura, od striptizu po CBA!?Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>