www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Ewa Male?czuk szokuje pazerno?ci?

Maciek wyzna?, ?e po ostatnim koncercie w Opolu dosta? od niej smsa o tre?ci: „Ile?”. Chodzi?o oczywi?cie o to, ile pieni?dzy zarobi?.

mwmedia_20081007_213959

Przez jaki? czas jego ?ona projektowa?a dla niego ok?adki p?yt. Oczywi?cie nie robi?a tego za darmo. Male?czuk musia? zrezygnowa? z jej us?ug, bo by?a… za droga.

MACIEJ MALENCZUK

mwmedia_20090617_004922

Czy tak teraz wygl?daj? ma??e?stwa polskich gwiazd? Czy to jest normalne, ?e ma??onek nie dosta? nawet zni?ki dla sta?ych klientów?


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>