www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Ewa Gawryluk i jej s?abo?ci!

Szczere wyznanie 42 – letniej kobiety!

Ewa mimo swojego wieku ci?gle zachwyca wspania?? urod?, której mog?aby jej pozazdro?ci? niejedna m?odsza kole?anka. Jak Ewa uzyskuje tak wspania?e efekty? Czy lubi zakupy? W rozmowie z Faktem zdradzi?a kilka swoich kobiecych sztuczek i … s?abo?ci.

Jak ka?da kobieta lubi? przej?? si? po sklepach i co? sobie kupi?, ale bez przesady.

Jednak …

Musz? przyzna?, ?e mam s?abo?? do butów i torebek.

Co, do piel?gnacji Ewa nie oszcz?dza

Je?li za? chodzi o kosmetyki, to wybieram te, które najmniej szkodz? i s? naturalne.

Przyjrzyjmy si? w takim razie, jak wygl?daj? „s?abo?ci” Ewy z jej kilku ostatnich oficjalnych wyj??

>>>

1 2

Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>