www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Eurowizja 2010: Pora?ka Marcina Mrozi?skiego!

By?o po?egnalne party i wielkie nadzieje na wej?cie Polski do fina?u.

Wygl?da na to, ?e na powtórk? sukcesu sprzed lat Edyty Górniak nie ma co liczy?. Tegoroczny reprezentant Polski, Marcin Mrozi?ski nie dosta? si? nawet do fina?owej dziesi?tki. Wczoraj podczas koncertu pó?fina?owego nie zaskarbi? sobie sympatii europejczyków i  nie zdoby? wystarczaj?cej ilo?ci g?osów, aby wej?? do fina?u.

Wielka szkoda, wydawa?o si?, ?e jego polsko-angielskie wykonanie utworu Legenda b?dzie hitem. Teraz jest ju? jasne, ?e tylko na rynku krajowym.

Mimo wszystko ?yczymy Marcinowi du?o dobrego.

Mrozi?ski_Marcin

Mrozi?ski_Marcin

Mrozi?ski_Marcin


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>