www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Englert mia? lecie? samolotem prezydenckim do Katynia!

Co takiego wydarzy?o si?, ?e ostateczne Jan Englert nie znalaz? si? na li?cie pasa?erów, którzy zgin?li w tragicznej katastrofie samolotu prezydenckiego?

Jan Englert w „Katyniu” Andrzeja Wajdy zagra? rol? Genera?a, przywódcy uwi?zionych ?o?nierzy. Pojawi? si? wi?c pomys?, by to on odczyta? pami?tniki i listy ofiar Katynia na uroczysto?ciach 10 kwietnia – napisa?o Na ?ywo.

1 2 3 4

Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>