www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Emma Watsan dosta?a si? na Harvard!

Ale i tak ola?a t? szko?? – wola?a zosta? w Nowym Jorku…

Troch? nas to zdziwi?o. Odtwórczyni roli Hermiony dosta?a si?  na trzy najlepsze uczelnie – Yale, Cambridge i Harvard. Wszystko dzi?ki temu, ?e mia?a ?wietne wyniki z matury i egzaminów wst?pnych.

Emma nie wybra?a jednak ?adnej z presti?owych uczelni. Woli studiowa? na zwyk?ym uniwersytecie w Nowym Jorku.

To daje nam nadziej?, ?e istniej? jeszcze inteligentne gwiazdy, które chc? si? rozwija?. Mamy ju? czasami troch? do?? tych wszystkich g?upiutkich panienek, które wszystko za?atwiaj? na „pi?kne oczy”.


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>