www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Elegancki Piróg na Eska Music Awards!

Czy nie zbyt elegancki?

Woalka jest ostatnio na topie. Z rodzimych gwiazd najcz??ciej to Doda pokazuje si? z woalk? skrywaj?c?, kusz?ce spojrzenie. Ale wida? i tancerz oraz juror You Can Dance, Micha? Piróg chcia? spróbowa? si? w tym eleganckim okazyjnym elemencie garderoby.

Chyba, ?e jak napisa? Super Express, Piróg zak?adaj?c na g?ow? toczek z woalk? uczci? w ten sposób minion? ?a?ob? narodow?.

Jak Wam si? podoba w tym wydaniu?

1 2 3

Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>