www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Ekipa filmowa z Titanica wspiera…

Millvinie Dean – ostatni? ?yj?c? pasa?erk? statku!Leonardo DiCaprio, Kate Winslet i James Cameron (re?yser) postanowili pomóc starszej pani, która nie ma ?rodków na utrzymanie.

Millvinie Dean to 98-letnia kobieta, która jest obecnie jedyn? osob?, jaka prze?y?a katastrof? Titanica. Z racji wieku i potrzeby sta?ej opieki lekarskiej przebywa w domu spokojnej staro?ci. Niedawno w zwi?zku z kryzysem owa placówka podnios?a „czynsz”… Millvinie jednak nie podda?a si?, za? jej m?odsi koledzy z planu filmowego hitu kinowego Titanic postanowili jej pomóc w walce z bied?.

I dobrze – w ko?cu jedna „katastrofa” w ?yciu wystarczy.

//Foto by: PR Photos


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>