www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Egurrola ma g?ow? do interesów!?

Ten facet nie do??, ?e ma g?ow? do biznesu to ma te? fart. Telewizja sama nakr?ca mu klientów!

Augustin chce otworzy? kolejn? placówk? swojej szko?y ta?ca. Jak wylicza Fakt, to ju? piaty taneczny oddzia? Egurroli. W tym a? 4 by?yby w samej Warszawie.

Egurrola_Augustin

Oczywi?cie wi?kszo?? sukcesu z pewno?ci? Egurrola zawdzi?cza swojemu profesjonalizmowi i ci??kiej pracy, ale czy nie oczywiste jest to, ?e takie programy, jak „Taniec z gwiazdami” czy „You can dance” nakr?caj? mu tylko nowych klientów?

Egurrola_Augustin


Ten facet to prawdziwy szcz??ciarz! Gratulujemy!

Egurrola_AugustinWpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>