www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Egurrola ma córk?!

Augustin zosta? tat?

„Jestem dumny i niezwykle szcz??liwy! – mówi tata choreograf w rozmowie z Faktem. Pierwsza wizyta w szpitalu po urodzinach córeczki by?a dla niego wielkim prze?yciem. Uradowany, ale lekko przera?ony, niepewnym krokiem wkroczy? na oddzia? po?o?niczy. Gdy wychodzi? po odwiedzinach u swoich ukochanych kobiet, po strachu nie by?o ju? ?ladu. Wyra?nie wzruszony i roze?miany co chwila odbiera? telefony z gratulacjami.” – podaje Fakt.

Które tak?e i my sk?adamy!


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>