www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Efron idzie na urlop!

Ma do??… s?awy.


Ten paradoks zawsze nas dziwi?. Przysz?e gwiazdy zawsze robi? wszystko, ?eby by?o o nich g?o?no, pojawiaj? si? w?a?ciwie wsz?dzie tam, gdzie kto? je zechce, a pó?niej, jak ju? zostaj? s?awne mówi?…

… ?e maj? tego do??.

Tak w?a?nie wygl?da obecna sytuacja Zaca Efrona. Ch?opak udzieli? wywiadu, w którym powiedzia?, ?e planuje zrobi? sobie d?ug? przerw? od aktorstwa. Wszystko przez to, ?e przestaje czu? si? „normalnym cz?owiekiem”.

Dlatego te? zacz?? unika? ludzi i postanowi? „odizolowa?” si? nieco od swojego dotychczasowego ?wiata. Szkoda, bo aktor z niego ca?kiem niez?y…

 

//Foto by: PR Photos


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>