www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Edzia i Marina: Nowa przyja?? w show-biznesie!?

Tak to ju? bywa. S? antypatie i s? sympatie.

Przed wr?czeniem nagrody w kategorii Debiut Roku na gali Eska Music Awards, Edyta Górniak powiedzia?a o artystce, która zwyci??y?a w tej kategorii: Mówi? o niej, ?e jest do mnie podobna. To wielki kredyt zaufania.

Nagrod? oczywi?cie otrzyma?a Marina ?uczenko, która kwieci?cie dzi?kowa?a swojej menad?erce Mai Sablewskiej.

Bior?c pod uwag? fakt, ?e Maja Sablewska jest by?a menad?erk? Dody, a Doda z kolei od lat toczy cich? wojn? z Edyt? Górniak, mo?na by pomy?le?, ?e pomi?dzy Marin? i Edyt? Górniak nawi??? si? przyjacielskie nuty. Zw?aszcza po tym, jak przyja?nie pozowa?y fotoreporterom. To? na tych fotkach wygl?daj?, jak stare, dobre znajome …

Górniak_Edyta_?uczenko_Marina

1 2 3 4

Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>