www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Edyta Zaj?c to skromna dziewczyna?!

Ciekawe czy po ?lubie z Czarkiem Pazur? zmieni si??

Edyta przygotowuj?c si? do ?lubu, który ma si? odby? w najbli?szy weekend w Krakowie, kompletowa?a ?lubn? garderob?. Sukni? pono? kupi?a w rodzinnym mie?cie, ale buty znalaz?a dopiero w Warszawie. Sprzedawczyni salonu z obuwiem, która obs?ugiwa?a Edytk? podzieli?a si? swoimi wra?eniami na temat butów ?lubnych Zaj?c i jej samej z kolorow? pras? …

Mia?y rozs?dn? cen?, kosztowa?y oko?o trzystu z?otych. Nawet nie wiedzia?am, ?e to narzeczona Cezarego Pazury. To bardzo skromna dziewczyna” (Show)

Mamy nadziej?, ?e Edyta po zalegalizowaniu zwi?zku z Czarkiem nadal pozostanie taka skromna. Zawodowo ju? przecie? p?awi si? w luksusie prowadz?c program dla TVN Style „Looksus”, a jak wiemy do lepszego zawsze jest ?atwiej si? przyzwyczai? …

A swoj? drog?, ciekawe czy Czarek zaproponowa? Edycie podpisanie intercyzy przedma??e?skiej? Skromnej dziewczynie pewnie nie zale?a?oby na jego pieni?dzach?


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>