www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Edyta Zaj?c i sekrety jej przesz?o?ci!

Zrobi?a szybsz? i lepsz? karier?, od samej Joli Rutowicz. Jak tego dokona?a, skoro kiedy?…

…”Siedzia?a zawsze w ostatniej ?awce. Niepytana, nie wyrywa?a si?.By?a ma?omówna. Trudno nawet powiedzie?, czy jest umys?em ?cis?ym, czy humanistk?. Uczy?a si? przeci?tnie, ale nie sprawia?a k?opotów. Jedyne, czym wyró?nia?a si? w szkole, to mo?e czasem strojem. Lubi?a podkre?li? urod?, farbowa?a w?osy, nosi?a króciutkie spódniczki” (Show)

Takie informacje na temat Edytki przekaza?a jej pedagog z lat szkolnych.

Po tych newsach, mo?emy tylko powiedzie?, ?e Edyta mia?a sporo szcz??cia, bo trafiaj?c w odpowiednie miejsce, w odpowiednim czasie, na odpowiedni? osob? (Czarek Pazura) nawet mimo pewnych braków wykazanych przez dawn? nauczycielk?, jest teraz wielk? gwiazd?!

Oczekuje dziecka Cezarego Pazury, nied?ugo zostanie jego ?on?, prowadzi program w TVN Style … nie mówi?c ju? o popularno?ci w kolorowych magazynach.

Ach, ci??kie jest ?ycie ksi??niczki!


Wpisz komentarz

  1. 4 kwietnia 2009 01:38

    caroll:

    nogi ma ?adne, ale „panel” do wymmiany

Podobne posty:

/* */?>