www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Edyta Pazura: Nie k?óc? si? z m??em!

Nie jeste?my z?o?liwi, ale znaj?c codzienne realia wspomnimy tylko dla tych, co nie pami?taj? lub nie wiedz?, ?e Edyta i Czarek to m?ode ma??e?stwo. Maj? za sob? dopiero roczny sta? ma??e?ski. Oby tak doskonale, tak zgodnie wspó?pracowa?o im si? jeszcze przez wiele lat.

Pazura_Cezary_Pazura_Edyta

1 2 3

Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>