www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Edyta Pazura: Nie k?óc? si? z m??em!

Czy spora ró?nica wieku tak bardzo zbli?a? To recepta na udany zwi?zek?

Na temat ma??e?stw z du?? ró?nic? wieku kr??y wiele teorii.

Jedni je zachwalaj?, inni mówi?, ?e to strata czasu i si? zwyczajnie nie sprawdza. Wida? Edyta Pazura i jej znany m?? Cezary nale?? do tych pierwszych.

W rozmowie z magazynem Party Edyta zachwala?a swój zwi?zek z Czarkiem. Pono? nie wadzi im nawet wspólna praca na planie nowego filmu Pazury, Weekend. Wprost przeciwnie, – praca ich zbli?a.

1 2 3

Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>