www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Edyta Olszówka czeka na Miłość!

Aktorka po rozwodzie z Piotrem Machalic? nie mo?e sobie u?o?y? ?ycia prywatnego.

W rozmowie z Super Expressem Edyta zdradza, ?e samotno?? nie jest dla niej. Przywo?uj?c porównanie Beaty Tyszkiewicz, ?e samotno?? to luksus dla kobiety, Edyta s?dzi, ?e tylko w tym wypadku, gdy jest wyborem, a nie konieczno?ci?. Edyta wyra?nie m?czy si? samodzielnie pokonuj?c codzienne trudy …


Ten ?wiat jest tak skonstruowany, ?e wydaje mi si?, ?e nie ma wa?niejszej rzeczy ni? Miłość, a w tym p?dzie i zagubieniu, rozwianych marzeniach, w swojej hierarchii warto?ci stawiam to uczucie na pierwszym miejscu. Idealistycznie do tego podchodz? – czytamy w SE.

Olszówka_Edyta

Ca?kowicie zgadzamy si? z Edyt?. Dlatego kibicujemy jej gor?co i mamy nadziej?, ?e ju? wkrótce jej ?ycie uczuciowe  nabierze bardziej t?czowych barw.

Olszówka_Edyta

Olszówka_Edyta


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>