www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Edyta Herbu? podbije Broadway?

Póki, co, Edyta stawia pierwsze kroki w zagranicznej karierze w szkole tanecznej Broadway Dance Center, znanej z programu You Can Dance.

Chce tam sp?dzi? ca?e wakacje i szlifowa? swoje umiej?tno?ci taneczne. Jak przyzna?a, jej marzeniem jest dostanie jakiej? powa?nej roli, ??cz?cej jej dwie pasje- taniec i aktorstwo.

To pierwsze ma ju? ca?kiem dobrze opanowane i dalej chce si? szkoli?, wi?c mo?e czas zadba? te? o aktorstwo?

Pomimo udzia?u w 7 serialach, Edyta nadal ma ma?e do?wiadczenie i niewielkie umiej?tno?ci, które mog? jej uniemo?liwi? dostanie tej wymarzonej „wielkiej roli”.

Ale, jak wiadomo w Ameryce wszystko jest mo?liwe, mo?e wi?c i Edyta wpadnie w oko jakiemu? producentowi …


Wpisz komentarz

  1. 21 maja 2009 15:53

    MarcinISERN, Wroc?aw:

    EDYTA jest coraz szczuplejsza !!

    EDYTA od momentu, kiedy zacz??a si? odchudza? wg tzw. __INDEKSU ?YWIENIOWEGO, to ma coraz zgrabniejsz? figur?. Brawo bo jest naprawd? coraz smuklejsza, no i ten super taniec.
    Edyto tak trzymaj !

Podobne posty:

/* */?>