www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Edyta Górniak zrezygnuje z kariery!?

Dla kogo jest w stanie rzuci? scen??

Edyta Górniak razem z m??em Darkiem Krup? chc? mie? drugie dziecko. Ich syn Alan ma 5 lat i jego rodzice my?l? o rodze?stwie dla niego. W zwi?zku z tym Edyta nie daje cienia nadziei swoim fanom …

Nie wyobra?am sobie takiej sytuacji, ?e mam w domu dwójk? ma?ych dzieci i nagle musz? si? spakowa? i jecha? w tras? koncertow?. Wychowanie Allana by?o dla mnie tak absorbuj?ce, ?e dopiero po dwóch latach zacz??am wychodzi? do ludzi. (…)

By?am skupiona tylko na ma?ym, na prowadzeniu domu i na tym, co zrobi? dla Allana, a nie dla siebie. Nie potrafi? sobie nawet teraz wyobrazi?, ?eby cokolwiek by?o wtedy wa?niejsze ni? moja rodzina” (Party)

Cho? Górniak jest prawdziw? gwiazd? polskiej sceny i troch? pewnie b?dzie jej brakowa? nie mo?na jej nie przyzna? racji. Uderzaj?ce jest jednak to, jak gwiazdy maj? tak ró?ne podej?cie do macierzy?stwa.

Natasza Urba?ska na przyk?ad, ma kilku miesi?czn? córk?, a ju? dwa tygodnie po porodzie wyst?powa?a na scenie ..


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>