www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Edyta Górniak znudzona ma??e?stwem z Krup??

Z?o?liwe tabloidy plotkuj? wrednie, jakoby jurorka programu „Jak oni ?piewaj?” Edyta Górniak szuka?a sobie w tym programie m??a.

Czemu? Co druga ocena brzmi: „jeste? przystojnym m??czyzn?…”, tak jakby to by? program „Jak oni wygl?daj?”, a nie „?piewaj?”.

W ostatnim odcinku, emitowanym w pierwszym dniu wiosny, jurorce pu?ci?y jednak wszelkie hamulce i prawda wysz?a na jaw. Bardziej brutalna, ni? to, co wymy?li?y tabloidy. Otó? jurorka, je?li ju? kogo? szuka, to „kogokolwiek” a nie „m??a”.

Prowadz?cej Joannie Liszowskiej wyzna?a bowiem wprost: „Gdyby? przysz?a do mnie po 11 wieczorem tak ubrana to nie wiem, co bym zrobi?a”.

I wszystko jasne. Bior?c pod uwag? p?e? jurorki i prowadz?cej, trudno podejrzewa?, by by?a to propozycja ma??e?ska.


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>