www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Edyta Górniak znowu narzuca si? mediom

Tym razem wpad?a na pomys?, aby… nakr?cono o niej film. Twierdzi, ?e jej prze?ycia i historia kariery jest idealnym materia?em na przebój. Ju? trwaj? rozmowy z re?yserami…

mwmedia_20090329_062242

mwmedia_20090426_011731

Artystka zadecydowa?a, ?e produkcja b?dzie opowiada?a o trudach przebijania si? przez polski showbiznes, a zako?czy si? na momencie, w którym znajduje si? teraz.

mwmedia_20090426_070822

mwmedia_20090519_013052

mwmedia_20090524_230754

Czy poruszone zostanie tak?e jej ?ycie prywatne? Ciekawe, kto zagra g?ówne role…

mwmedia_20090615_093959

mwmedia_20090616_224024

mwmedia_20090630_104912


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>