www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Edyta Górniak w „Ta?cu z gwiazdami”!!!???

To by?by hit!!! TVN prowadzi rozmowy z Edyt? w sprawie udzia?u w show …

Stacja widocznie wyczu?a spore pieni?dze na udziale gwiazdy w programie, bo rozmowy prowadzone s? z Górniak ju? od kilku tygodni. Tak przynajmniej podaje Fakt. Edyta mia?a ju? kilka dni temu da? producentom ostateczn? odpowied?, jednak … jej telefon milczy.

Górniak_Edyta


Czy porzuci polsatowskie „Jak oni ?piewaj?” i zdecyduje zata?czy? dla TVN-u?

Górniak_Edyta_Kupicha_Piotr

Górniak_Edyta_Kupicha_Piotr

Stacja musi by? dobrze przygotowana na udzia? gwiazdy. Z pewno?ci? w czasie negocjacji nie pada?y kwoty z ni?szego pu?apu. A jak niedawno rozpisywa?a si? prasa bulwarowa za jeden odcinek „Jak oni ?piewaj?” Edyta mia?aby podobno dosta? ponad 20 tysi?cy z?otych!

Górniak_Edyta

Ile w takim razie zaoferowa? TVN? Z pewno?ci?, je?li Edyta potwierdzi swój udzia? w programie, jej ga?a  b?dzie najwy?sza ze wszystkich dotychczasowych gwiazd ta?cz?cych w show. Jak d?ugo Górniak b?dzie wodzi? za nos stacje telewizyjne?

Górniak_Edyta

Górniak_Edyta

Górniak_Edyta
Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>